სუში სეტი

64.80

უნაგი – 4ც.
სიაკე – 4ც.
მაგურო – 4ც
იზუმი-ტაი – 4ც.