იასაი უდონი

12.00

ხორბლის ლაფშა ბოსტნეულით.
ლაფშა უდონი ბოსტნეულით მიირთმევა.